Monographs View

Page 
 of 40965
ID 39473
MPP SN ३९२४५
Title तोरीको फूल
Author टङ्क आचार्य
Publisher याम्बुरी बुक प्वाइन्ट
Publisher Address
Subject हास्यव्यङ्ग कविताहरू
Pages ९८, १
Size २० सेमि X १३ सेमि
Edition पहिलो
Press
Press Address
Price रू. १६५।-
Published Date २०७१ असोज
ISBN ९७८-९९३७-२८६-५०३
Courtesy
Remarks हास्यव्यङ्ग्य कविता सङ्ग्रह; भूमिकाः डा. माधवप्रसाद पोखरेल, विष्णु प्रभात।
Book Cover
Page 
 of 40965