Page 
 of 39887
ID 1
MPP SN
Title आइन् (जङ्गबहादुरको)
Author -
Publisher (नेपाल सरकार)
Publisher Address काठमाण्डू
Subject ऐनकानून
Pages ६४+११२२
Size २४X३२सेमि
Edition पहिलो
Press नेपाल मनोरञ्जन यन्त्रालय
Press Address काठमाण्डू
Price
Published Date १९२७
ISBN
Remarks नेपालमा छापिएको पहिलो वृहदाकार पुस्तक।
Page 
 of 39887