Page 
 of 40165
ID 39470
MPP SN ३९२४२
Title धरान नगरी
Author गोपालप्रसाद भण्डारी
Publisher इन्दु प्रकाशन
Publisher Address धरान
Subject खण्डकाव्य
Pages ४६
Size २२ सेमि X १४ सेमि
Edition प्रथम
Press धरान प्रिन्टिङ्ग प्रेस
Press Address धरान-४
Price रू. १००।-
Published Date २०७० (२०१३ ई.)
ISBN
Remarks कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ सङ्ग्रह, धरान।
Page 
 of 40165