Monographs View

Page 
 of 42639
ID 43289
MPP SN ४३०००
Title कानून तथा न्यायसम्बन्धी शब्दकोष (अंग्रेजी-अंग्रेजी-नेपाली)
Author सं. शङ्कर कुमार श्रेष्ठ
Publisher पैरवी प्रकाशन
Publisher Address रामशाहपथ, काठमाडौं
Subject कोश
Pages ८, ९१२
Size २३ सेमि x १४ सेमि
Edition
Press क्वालिटी प्रिन्टर्स
Press Address काठमाडौँ
Price रू. ६९५।-
Published Date २००४ ई.
ISBN ९९९३३६६७७३
Courtesy
Remarks सौजन्य: पवन थापा; Dictionary of Law and Justice; मपुपु ३८३४१ पनि हेर्नुहोस्।
Book Cover
Page 
 of 42639