Monographs View

Page 
 of 43002
ID 34898
MPP SN ३४६६६
Title लालाीगुराँसको हाँसो
Author आभा सिलवाल
Publisher रूम टु रीड
Publisher Address काठमाण्डू
Subject बाल चित्रकथा
Pages १६
Size १/४डिमाई
Edition पहिलो
Press जगदम्बा प्रेस
Press Address ललितपुर,हात्तीवन
Price (बिक्रीलाई होइन)
Published Date २०६९
ISBN ९७८-९९३७-५७४७-१-६
Courtesy
Remarks संपादन: शान्तदास मानन्धर। चित्र: कीर्तिकिशोर जोशी।
Book Cover
Page 
 of 43002