Monographs View

Page 
 of 43002
ID 34888
MPP SN ३४६५६
Title माटो
Author प्रभात सापकोटा
Publisher रूम टु रीड
Publisher Address काठमाण्डू
Subject बाल चित्रगीत
Pages १२
Size १/४डिमाई
Edition पहिलो
Press समा प्रिन्टर्स प्रालि
Press Address ललितपुर,सैबु
Price (बिक्रीलाई होइन)
Published Date २०६८
ISBN ९७८-९९३७-५७४०-४-८
Courtesy
Remarks संपादन: शान्तदास मानन्धर। चित्र: युवक श्रेष्ठ।
Book Cover
Page 
 of 43002