Monographs View

Page 
 of 43002
ID 34886
MPP SN ३४६५४
Title गगन-घर कमल
Author शान्तदास मानन्धर
Publisher रूम टु रीड
Publisher Address काठमाण्डू
Subject बाल चित्रकथा
Pages १२
Size १/४डिमाई
Edition पहिलो
Press समा प्रिन्टर्स प्रालि
Press Address ललितपुर,सैबु
Price (बिक्रीलाई होइन)
Published Date २०६८
ISBN ९७८-९९३७-५७४०-७-२
Courtesy
Remarks जोडेमोडेका शब्द नराखी। चित्र: प्रोमिना श्रेष्ठ।
Book Cover
Page 
 of 43002