Monographs View

Page 
 of 43002
ID 34884
MPP SN ३४६५१
Title सफा बङ्गुर
Author जनार्दन बराल
Publisher रूम टु रीड
Publisher Address काठमाण्डू
Subject बाल चित्रकथा
Pages १६
Size १/४क्रा‌उन
Edition पहिलो
Press जगदम्बा प्रेस
Press Address ललितपुर,हात्तीबन
Price (बिक्रीलाई होइन)
Published Date २०६९
ISBN ९७८-९९३७-५७४६-३-१
Courtesy
Remarks संपादन: कृष्णदीप सिग्देल। चित्र: भीष्म के.सी.।
Book Cover
Page 
 of 43002