Monographs View

Page 
 of 43002
ID 34882
MPP SN ३४६४९
Title मन पर्छ पानी
Author प्रज्ञा सिंह
Publisher रूम टु रीड
Publisher Address काठमाण्डू
Subject बाल चित्रकथा
Pages १२
Size १/४क्रा‌उन
Edition पहिलो
Press जगदम्बा प्रेस
Press Address ललितपुर,हात्तीवन
Price (बिक्रीलाई होइन)
Published Date २०६९
ISBN ९७८-९९३७-५७४३-५-८
Courtesy
Remarks संपादन: शान्तदास मानन्धर। चित्र: सुमन महर्जन।
Book Cover
Page 
 of 43002