Monographs View

Page 
 of 43002
ID 34880
MPP SN ३४६४७
Title झ्याप्ले भालु
Author बटुराम भण्डारी
Publisher रूम टु रीड
Publisher Address काठमाण्डू
Subject बाल चित्रकथा
Pages १२
Size १/४क्रा‌उन
Edition पहिलो
Press जगदम्बा प्रेस
Press Address ललितपुर,हात्तीबन
Price (बिक्रीलाई होइन)
Published Date २०६९
ISBN ९७८-९९३७-५७४३-६-५
Courtesy
Remarks संपादन: शान्तदास मानन्धर। चित्र: समीत श्रेष्ठ।
Book Cover
Page 
 of 43002