Monographs View

Page 
 of 46593
ID 19
MPP SN १९
Title बारुद र चेरीका फूलहरु
Author कृष्ण चन्दर(अनू.)
Publisher प्रगतिशील लेखक संघ बिरगन्ज
Publisher Address बिरगञ्ज
Subject कथाहरू
Pages ३०
Size १/१६ड‌.क्रा.
Edition पहिलो
Press नरेन्द्र यन्त्रालय
Press Address बनारस
Price ४० पैसा
Published Date २००९
ISBN
Courtesy
Remarks अनुवादकः केकेमनुक्च्यो पोखरेल।
Book Cover
Page 
 of 46593