Journals View

Page 
 of 5702
ID 18
Journal SN २२
Title जन-चेतना
Editor हृदयचन्द्रसिंह प्रधान
Publisher काठमाण्डू नगरपालिका
Publisher Address काठमाण्डू
Published Date २०१०माघ
Journal Type पाक्षिक
Remarks ७औँ अंकसम्म 'म्यूनिसिपल बुलेटिन' भै ८औँ अंकदेखि जन-चेतना भएको- "कालो अक्षर" पृ.११७। वर्ष १० अंक २३मा संपादक प्रदीप रिमाल भै निस्केको 'काठमाडौं नगर पंचायतको मुखपत्र'का रूपमा।
Page 
 of 5702