Monographs Search

पुस्तकको विवरण
 अं अः क्ष त्र ज्ञ
' हामीभित्रका म ' नामक पुस्तकको विवरण
म.पु.पु. नं : ९३५५  
नाम : हामीभित्रका म  
लेखक : लाटोसाथी  
प्रकाशक साझा प्रकाशन  
प्रकाशकको ठेगाना काठमाण्डू
विधा : उपन्यास  
छापाखाना साझा प्रकाशनको छापाखाना  
छापाखानाको ठेगाना ललितपुर,पुलचोक
मूल्य रु.३
पृष्ठ ९६
मिति : २०३४  
साइज : १/८ फुल्स्केप
ISBN -
कैफियत -