Monographs Search

पुस्तकको विवरण
 अं अः क्ष त्र ज्ञ
' कपिलवस्तु ' नामक पुस्तकको विवरण
म.पु.पु. नं : ४८११  
नाम : कपिलवस्तु  
लेखक : लाटोसाथी  
प्रकाशक रत्न पुस्तक भण्डार  
प्रकाशकको ठेगाना काठमाण्डू
विधा : काव्य  
छापाखाना सगरमाथा छापाखाना  
छापाखानाको ठेगाना वाराणसी
मूल्य रु.१।४०
पृष्ठ ७८
मिति : २०२४  
साइज : १/८क्राउन
ISBN -
कैफियत -