Monographs Search

पुस्तकको विवरण
 अं अः क्ष त्र ज्ञ
' ढाक्रे ' नामक पुस्तकको विवरण
म.पु.पु. नं : ४७९३  
नाम : ढाक्रे  
लेखक : लाटोसाथी  
प्रकाशक साझा प्रकाशन  
प्रकाशकको ठेगाना ललितपुर
विधा : काव्य  
छापाखाना महावीर प्रेस  
छापाखानाको ठेगाना बनारस
मूल्य रु.१
पृष्ठ १४+४३
मिति : २०२४  
साइज : १/८ फुल्स्केप
ISBN -
कैफियत पुस्तकमा नाम लाटो र साथी छुट्टाछुट्टै लेखिएको भए पनि लेखकको आग्रहले जोडिएको।