Monographs Search

पुस्तकको विवरण
 अं अः क्ष त्र ज्ञ
' जीवनको छेउबाट ' नामक पुस्तकको विवरण
म.पु.पु. नं : ३०५९८  
नाम : जीवनको छेउबाट  
लेखक : सुमन पोखरेल  
प्रकाशक वाणी प्रकाशन बिराटनगर  
प्रकाशकको ठेगाना बिराटनगर
विधा : कविताहरू  
छापाखाना मयुरी प्रिन्टर्स  
छापाखानाको ठेगाना बिराटनगर
मूल्य रु.२००
पृष्ठ १४+९२
मिति : २०६६पुस  
साइज : १/८डिमाई
ISBN ९७८-९९९४६-२६-५५६
कैफियत भूमिकाः अभि सुवेदी।