Monographs Search

पुस्तकको विवरण
 अं अः क्ष त्र ज्ञ
' वैदेही महाकाव्य ' नामक पुस्तकको विवरण
म.पु.पु. नं : २५७०१  
नाम : वैदेही महाकाव्य  
लेखक : लाटोसाथी  
प्रकाशक मैयादेवी श्रेष्ठ  
प्रकाशकको ठेगाना ललितपुर,झम्सीखेल
विधा : महाकाव्य  
छापाखाना -  
छापाखानाको ठेगाना -
मूल्य रु.२००
पृष्ठ २४+१९५
मिति : २०६४  
साइज : १/८डिमाई‌
ISBN ९७८-९९३७-२-०४१०-१
कैफियत भूमिकाः मोतीलाल पराजुली र मुकुन्द शर्मा। मन्तव्यः राजेन्द्र सुवेदी।