Monographs Search

पुस्तकको विवरण
 अं अः क्ष त्र ज्ञ
' नेपाली भाषा-साहित्यमा आन्दोलन ' नामक पुस्तकको विवरण
म.पु.पु. नं : २५४३२  
नाम : नेपाली भाषा-साहित्यमा आन्दोलन  
लेखक : सुकुम शर्मा  
प्रकाशक एकेडेमिक बुक सेन्टर,कीर्तिपुर  
प्रकाशकको ठेगाना कीर्तिपुर,काठमाण्डू
विधा : अध्ययनहरू  
छापाखाना -  
छापाखानाको ठेगाना -
मूल्य रु.१५०
पृष्ठ १७५
मिति : २०६४वैशाख  
साइज : १/८डिमाई
ISBN ९७८-९९९४६-२-५५७-४
कैफियत -