Monographs Search

पुस्तकको विवरण
 अं अः क्ष त्र ज्ञ
' अथातो जलान जिज्ञासा ' नामक पुस्तकको विवरण
म.पु.पु. नं : १८८६६  
नाम : अथातो जलान जिज्ञासा  
लेखक : लाटोसाथी  
प्रकाशक भगीरथ प्रकाशन प्रालि  
प्रकाशकको ठेगाना काठमाण्डू
विधा : निबन्धहरू  
छापाखाना पारू अफसेट प्रेस  
छापाखानाको ठेगाना काठमाण्डू
मूल्य रु.१००
पृष्ठ १०८
मिति : २०५९  
साइज : १/८ डिमाई
ISBN -
कैफियत हास्यव्यङ्ग्यहरू।