Monographs Search

पुस्तकको विवरण
 अं अः क्ष त्र ज्ञ
' शून्य मुटुको धडकनभित्र ' नामक पुस्तकको विवरण
म.पु.पु. नं : १६१७२  
नाम : शून्य मुटुको धडकनभित्र  
लेखक : सुमन पोखरेल  
प्रकाशक वाणी प्रकाशन  
प्रकाशकको ठेगाना बिराटनगर
विधा : कविताहरू  
छापाखाना मयुरी प्रिण्टर्स  
छापाखानाको ठेगाना बिराटनगर
मूल्य रु.६०
पृष्ठ १६३
मिति : २०५६वैशाख  
साइज : १/८डिमाई‌
ISBN -
कैफियत भूमिकाः शैलेन्द्र साकार।