Page 
 of 40252
MPP SN ४०५८५
Title न्याय भाग - १८ त्रिलोकप्रताप राणा स्मृति अंक - १
Author सं. शेषराज सिवाकोटी
Publisher ज्ञानगुन कानून प्रतिष्ठान
Publisher Address मैतीदेवी, काठमाडौँ
Subject स्मृति अंक
Pages ४, ३२
Size २५ सेमि X १८ सेमि
Edition
Press श्री प्रेस
Press Address जावलाखेल, ललितपुर
Price रू. ५०।-
Published Date २०७०
ISBN
Courtesy
Remarks न्याय कानून सम्बन्धी अनुसन्धानात्मक लेख सँगालो।
Book Cover
Page 
 of 40252