Monographs View

Page 
 of 40965
ID 40812
MPP SN ४०५८६
Title शताब्दी पुरूष कविराज दशरथमान सिंह स्मृति ग्रन्थ
Author सं. रामचन्द्रमान सिंह
Publisher शताब्दी पुरूष कविराज दशरथमान सिंह स्मृति ग्रन्थ प्रकाशन
Publisher Address ताल्छीखेल, ललितपुर
Subject स्मृतिग्रन्थ
Pages १०, ४०६
Size २१ सेमि x १५ सेमि
Edition [प्रथम]
Press जगदम्बा प्रेस प्रालि
Press Address हात्तीवन, ललितपुर
Price
Published Date २०७५ (२०१८ ई.)
ISBN ९७८-९९३७-०-५२७९-५
Courtesy
Remarks
Book Cover
Page 
 of 40965