Monographs View

Page 
 of 40669
ID 39585
MPP SN ३९३५७
Title प्रकाश महाकाव्य
Author मनिराज जोशी
Publisher वागीश्वरीदत्त चटौत
Publisher Address
Subject महाकाव्य
Pages १७१
Size २२ सेमि X १४ सेमि
Edition पहिलो
Press लुष प्रेस
Press Address नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं
Price रू. २००।-
Published Date २०७३
ISBN ९७८-९९३७-०-१२६६-९
Courtesy
Remarks राष्ट्रगौरव स्वर्गीय एन्. डी. 'प्रकाश' चटौतको स्मृतिमा रचित।
Book Cover
Page 
 of 40669