Monographs View

Page 
 of 40669
ID 39487
MPP SN ३९२५९
Title पचहत्तर जिल्लाका लोककथा
Author सं. राजेन्द्रकुमार आचार्य
Publisher नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान
Publisher Address कमलादी, काठमाडौं
Subject लोककथा
Pages २१६
Size २२ सेमि X १४ सेमि
Edition पहिलो
Press साझा प्रकाशनको छापाखाना
Press Address पुल्चोक, ललितपुर
Price रू. २५५।-
Published Date २०७३
ISBN ९७८-९९३७-६८९-३१-१
Courtesy
Remarks
Book Cover
Page 
 of 40669