Monographs View

Page 
 of 40965
ID 39475
MPP SN ३९२४७
Title कति धुनु गधाहरूलाई
Author लक्ष्मण गाम्नागे
Publisher भुँडीपुराण प्रकाशन
Publisher Address बागबजार, काठमाडौं
Subject हास्यव्यङ्ग्य
Pages १४, ११८
Size २२ सेमि X १४ सेमि
Edition प्रथम-पुनर्मुद्रण
Press
Press Address
Price रू. १२०।-
Published Date २०७१
ISBN ९७८-९९३७-५११-६२९
Courtesy
Remarks भूमिकाः डा. माधवप्रसाद पोखरेल।
Book Cover
Page 
 of 40965