Monographs View

Page 
 of 40669
ID 22
MPP SN २२
Title सानु कृष्णचरित्र
Author वसन्त शर्मा जैशी
Publisher बाबु माधवप्रसाद शर्मा
Publisher Address बनारस
Subject काव्य
Pages ५६
Size १/१६रायल
Edition
Press जनबन्धु मुद्राणालय
Press Address बनारस
Price ६आना
Published Date १९५५ई.
ISBN
Courtesy
Remarks १६६ श्लोक मात्र छन्।नं. ६५३ पनि हेर्नू।
Book Cover
Page 
 of 40669