Page 
 of 40165
ID 39485
MPP SN ३९२५७
Title प्यारालिगलिज्म एण्ड स्ट्राटेजिक ह्युमन राइट्स लिटिगेसन
Author प्रभाकर वागचन्द
Publisher क्याम्पेन फोर प्रमोसन अफ कम्युनिटि प्यारालिगलिज्म इन नेपाल (सिपिसिपिएन)
Publisher Address धनगढी, कैलाली
Subject कानून शिक्षा
Pages ८, ३१
Size २२ सेमि X १५ सेमि
Edition [प्रथम]
Press एशियन प्रिन्टर्स एण्ड स्टेसनरी
Press Address बानेश्वर, काठमाडौं
Price रू. १००।-
Published Date २०१८ ई.
ISBN
Remarks Paralegalism and Strategic Human Rights Litigation; लेखकज्यूबाट नेपाली अनुवाद संस्करण छापिने।
Page 
 of 40165