Page 
 of 40165
ID 39480
MPP SN ३९२५२
Title आगोको नाच
Author रबिन्द्र बस्न्यात
Publisher मण्डप बुक्स
Publisher Address भृकुटीमण्डप, काठमाडौं
Subject उपन्यास
Pages १३६
Size २० सेमि X १३ सेमि
Edition पहिलो
Press
Press Address
Price रू. २९५।-
Published Date २०७४ फागुन
ISBN ९७८-९९३७-९१२७-६-१
Remarks
Page 
 of 40165