Page 
 of 40165
ID 39475
MPP SN ३९२४७
Title कति धुनु गधाहरूलाई
Author लक्ष्मण गाम्नागे
Publisher भुँडीपुराण प्रकाशन
Publisher Address बागबजार, काठमाडौं
Subject हास्यव्यङ्ग्य
Pages १४, ११८
Size २२ सेमि X १४ सेमि
Edition प्रथम-पुनर्मुद्रण
Press
Press Address
Price रू. १२०।-
Published Date २०७१
ISBN ९७८-९९३७-५११-६२९
Remarks भूमिकाः डा. माधवप्रसाद पोखरेल।
Page 
 of 40165