Page 
 of 40165
ID 39474
MPP SN ३९२४६
Title पं. चिदानन्द भट्टराई संक्षिप्त आत्मवृत्तान्त
Author चिदानन्द भट्टराई
Publisher जगदीश्वर शिवालय मन्दिर तथा वाचनालय
Publisher Address गौरादह न.पा., बरगाछी
Subject आत्मवृत्तान्त
Pages २८, १२२
Size २२ सेमि X १४ सेमि
Edition प्रथम
Press
Press Address
Price रू. २००।-
Published Date २०७२ माघ
ISBN ९७८-९९३७-०-०३८२-७
Remarks सम्पादकः डा. गोविन्दराज भट्टराई, स्मृतिपटमाः डा. तुलसी भट्टराई, सबैका तर्फबाटः लक्ष्मण गाम्नागे।
Page 
 of 40165