Page 
 of 40165
ID 39471
MPP SN ३९२४३
Title पत्याउँदा पत्याउँदै
Author लक्ष्मण गाम्नागे
Publisher ऐरावती प्रकाशन प्रालि
Publisher Address कालिकास्थान, काठमाडौं
Subject व्यङ्ग्यकविताहरू
Pages १६६
Size २० सेमि X १३ सेमि
Edition पहिलो
Press सुजल अफसेट प्रेस
Press Address बागबजार, काठमाडौं
Price रू. २२०।-
Published Date २०७१ माघ
ISBN ९७८-९९३७-६४४-२५-९
Remarks व्यङ्ग्य कवितासङ्ग्रह; भूमिकाः गीता दहाल।
Page 
 of 40165