Page 
 of 40165
ID 39469
MPP SN ३९२४१
Title धरान महोत्सव २०५५ : धरानमा पर्यटनको दीगो विाकसका चुनौती र सम्भावनाहरू
Author सं. कृष्ण बजगाईं
Publisher पर्यटन विकास गोष्टी आयोजक उपसमिति
Publisher Address धरान
Subject पर्यटन
Pages ४, ४४
Size २१ सेमि x १४ सेमि
Edition
Press विजयपुर अफसेट प्रेस
Press Address धरान
Price
Published Date २०५६
ISBN
Remarks कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ सङ्ग्रह, धरान; २०५५ पौष १४ गते धरानमा आयोजित विचार गोष्ठीमा प्रस्तुत कार्यपत्र, टिप्पणी तथा छलफलका निष्कर्षहरू।
Page 
 of 40165