Page 
 of 40165
ID 34
MPP SN ३४
Title घामपानी
Author माधव घिमिरे
Publisher माधवप्रसाद घिमिरे
Publisher Address काठमाण्डू
Subject बालकविताहरू
Pages २४
Size १/१६ ड‌. क्रा‌.
Edition दोस्रो
Press जोरगणेश प्रेस
Press Address काठमाण्डू
Price ५०पैसा
Published Date २०१२
ISBN
Remarks भूमिकाः वासुदेव लुइंटेल। तेस्रो र पांचौं संस्करण पनि छन्
Page 
 of 40165