Page 
 of 40165
ID 33
MPP SN ३३
Title नवयुग
Author हरिश्रेष्ठ नेपाल
Publisher कन्या मन्दिर हाइस्कुल
Publisher Address काठमाण्डू
Subject नाटक
Pages १२
Size १/१६ ड‌. क्रा‌.
Edition प्रथ‍म
Press हिम हारती प्रेस
Press Address
Price १५पैसा
Published Date २०१२ वैशाख
ISBN
Remarks
Page 
 of 40165