Page 
 of 40165
ID 26
MPP SN २६
Title भोटको सबाई
Author लालबहादुर आउंमासी
Publisher बाबु माधवप्रसाद शर्मा
Publisher Address बनारस
Subject सबाइ
Pages ३६
Size १/१६रायल
Edition पहिलो
Press जनवन्धु मुद्रणालय
Press Address बनारस
Price भा.रु. ४आना
Published Date २०११
ISBN
Remarks पुराना दुई संस्करण पनि दुइ साइजमा प्राप्त छन् ।
Page 
 of 40165