Page 
 of 39887
ID 18
MPP SN १८
Title लालित्य
Author लेखनाथ पौड्याल
Publisher अनन्तनाथ पौड्याल
Publisher Address ठमेल
Subject कविताहरु
Pages १५३
Size १/१६ड‌.क्रा.
Edition पहिलो
Press नरेन्द्र यन्त्रालय
Press Address वाराणसी
Price रु.२
Published Date २०१०
ISBN
Remarks नंबर ७०९ पनि हेर्नू।
Page 
 of 39887