Page 
 of 5656
ID 5678
Journal SN ५७२६
Title जनता पोस्ट
Editor नारायण अमृत
Publisher जनता पब्लिकेशन (प्रा.) लि.
Publisher Address के.एल. टावर, पाँचौँ तल्ला, चाबहिल
Published Date २०७४ माघ
Journal Type दैनिक
Remarks १ माघ २०७४ मा वर्ष १ अंक १।
Page 
 of 5656