Page 
 of 5656
ID 5673
Journal SN ५७२१
Title गुडन्यूज पोष्ट
Editor वीरेन्द्र धनुषे
Publisher यूनाइटेड पाष्टर्स एण्ड लिडर्स फेलोसिप
Publisher Address नयाँ थिमि चोक, भक्तपुर
Published Date २०७४ (२०१८ ई.)
Journal Type अनियमित
Remarks वर्ष १ अंक ३ मात्र।
Page 
 of 5656