Page 
 of 5656
ID 5672
Journal SN ५७२०
Title नेपाली समाचार
Editor भुषण घिमिरे
Publisher जिएमटी इन्टरनेशनल कं. लि.
Publisher Address टोक्यो, जापान
Published Date २०७४
Journal Type अर्ध मासिक
Remarks जापानबाट प्रकाशित पहिलो नेपाली पत्रिका; वर्ष १० अंक ३ र अंक ४।
Page 
 of 5656