Page 
 of 5656
ID 5668
Journal SN ५७१६
Title इन्क्लुजन वाच
Editor गोविन्द परियार
Publisher समावेशी फाउण्डेशन
Publisher Address बबरमहल, काठमाडौँ
Published Date २०१७ ई.
Journal Type द्वैमासिक
Remarks अंक २, जनवरी-फ्रेबुवरी २०१७।
Page 
 of 5656