Page 
 of 5656
Journal SN ३८
Title जनसाहित्य
Editor यादव पन्त र रमादेवी पन्त
Publisher नेपाल जनसाहित्य संघ
Publisher Address काठमाण्डू
Published Date २०१०
Journal Type त्रैमासिक
Remarks
Page 
 of 5656