Page 
 of 5656
Journal SN ३५
Title जागृति
Editor शारदा प्रसाद उपाध्याय
Publisher नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय
Publisher Address काठमाण्डू
Published Date २००९
Journal Type मासिक
Remarks
Page 
 of 5656