Page 
 of 5656
ID 32
Journal SN ३२
Title गोर्खे खवर कागत्
Editor गंगा प्रसाद प्रधान
Publisher सं. स्वयम
Publisher Address दार्जीलिङ
Published Date १९०१ ई. जनरवी
Journal Type पाक्षिक
Remarks वर्ष १३ पछिको मात्र छ ।
Page 
 of 5656