Page 
 of 5656
Journal SN ३१
Title छात्र
Editor भरतमणि शर्मा
Publisher नेपाली छात्र संघ,काशी
Publisher Address बनारस
Published Date १९४९ई‌.
Journal Type वार्षिक
Remarks पहिले काशी हिन्दु विश्वविद्यालय छात्र संघको नामबाट।
Page 
 of 5656