Page 
 of 5647
ID 29
Journal SN २९
Title पश्चिम वङ्गाल
Editor पी.एस. माथुर
Publisher पश्चिम वङ्गाल सरकार
Publisher Address कलकत्ता
Published Date १९५३ई.
Journal Type साप्ताहिक
Remarks तर पहिला वर्ष छैनन्।
Page 
 of 5647