Page 
 of 5650
ID 24
Journal SN २४
Title उदय
Editor काशीबहादुर श्रेष्ठ
Publisher दी नेपाल मस्क स्टोर
Publisher Address बनारस
Published Date १९९२
Journal Type मासिक
Remarks बीचमा ३० वर्ष बन्द भई, पुनः काशीबहादुर-पुत्र दुर्गाप्रसादको संपादनमा चालू भएको। २०७२ वैशाखमा पूर्णांक १५६।
Page 
 of 5650