Page 
 of 5656
Journal SN १७
Title गोर्खा
Editor रणधीर सुब्बा
Publisher गोर्खा लीग
Publisher Address कालिम्पोङ्ग
Published Date १९४५ई‌.जनवरी
Journal Type साप्ताहिक
Remarks
Page 
 of 5656