Page 
 of 5656
Journal SN १५
Title नेपाल आयुर्वेद
Editor नरेन्द्रनाथ शर्मा
Publisher नेपाल आयुर्वेदीय संस्था
Publisher Address काठमाण्डू
Published Date २०१०
Journal Type मासिक
Remarks
Page 
 of 5656