Journal SN
Title प्रगति
Editor नारायणप्रसाद बाँसकोटा
Publisher नारायणप्रसाद बाँसकोटा
Publisher Address ललितपुर,कोपुण्डोल
Published Date २०१०वैशाख
Journal Type द्वैमासिक
Remarks