युवराज नयाँघरे

Yuvaraj_Nayaghare

पुरस्कार प्राप्त मिति वि.सं. २०६६
जन्म मिति वि.सं. २०२६
पुरस्कार प्राप्त कृति एक हातको ताली
परिचय
युवराज नयाँघरेको जन्म २०२६ साल असोज १९ गते इलाममा भएको हो। उनले “एक हातको ताली” निबन्ध संग्रहका लागि २०६५ सालको मदन पुरस्कार पाएका हुन्।