राधा पौडेल

Radha-Poudel

पुरस्कार प्राप्त मिति वि.सं. २०७१
जन्म मिति वि.सं. २०३०
पुरस्कार प्राप्त कृति खलंङ्गामा हमला-एउटी नर्सको डायरी
परिचय
मदन पुरस्कारद्वारा उनी खलंङ्गामा हमला-एउटी नर्सको डायरी कृतिको लागि २०७० सालमा पुरस्कृत भएका थिए।